Wat doen wij?

Als Amnesty groep Bennekom:

Activiteiten

De Werkgroep Bennekom organiseert uiteenlopende activiteiten. In ieder geval rond Internationale Vrouwendag, 8 maart, en de dag van de Mensenrechten, 10 december, komen we in actie. De activiteiten zijn meestal:

  • 8 maart, handtekeningenactie in de AH;
  • begin maart collecte;
  • najaar: lezing met vraag & antwoord;
  • 10 december: kleinschalige schrijfmarathon en fakkelwake.

De werkgroepleden bereiden deze acties voor. Iedere actie is weer anders en het is altijd leuk om de actie te organiseren. Waar mogelijk wordt ook contact gezocht met andere werkgroepen en wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek of de bioscoop.

Scholenwerk

Het is mogelijk om een gastles op school te laten verzorgen door één van onze werkgroepleden. Deze lessen kunnen gegeven worden op de basisschool of in het voortgezet onderwijs.

“Voor Amnesty is scholenwerk van belang: we willen graag dat kinderen zich al jong bewust worden van mensenrechten, en vooral het schenden daarvan in zoveel landen. Ook van belang is dat ze ontdekken dat we niet machteloos zijn om dat onrecht te bestrijden.

Als gecertificeerd scholenwerker mag ik gastlessen geven en ik doe dat met name voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Bennekom. Met mooi materiaal van Amnesty wordt een les van ongeveer een uur interactief gevuld en tot nu toe zijn kinderen en leerkrachten positief.

Wanneer een school er belangstelling voor heeft kom ik graag kennismaken en verdere afspraken maken.”
Wieke van Oordt, Email: wieke@wiekevanoordt.nl

Dossierwerk

Twee leden van de werkgroep Bennekom werken aan een zogenaamd taakdossier. Daarin staat een persoon centraal die onterecht of zonder proces vastzit. Ze schrijven maandelijks brieven aan de overheden en vragen daarin om in vrijheidstelling en gerechtigheid.  Daarnaast sturen ze solidariteitskaarten aan de mensen zelf.

Werken op een taakdossier is één van de oudste vormen van actievoeren door plaatselijke Amnestygroepen. Het is een langetermijnactie, waarbij groepen meerdere jaren achtereen werken voor één bepaalde zaak (case) in één bepaald land. Wereldwijd zijn er doorgaans maar enkele groepen, die op hetzelfde dossier actief zijn.

De dossiers worden geproduceerd en bijgehouden door het Internationale Secretariaat in Londen. De zaak wordt door hen beschreven en er worden suggesties gegeven voor acties. In Nederland worden de dossiers op aanvraag toegewezen aan een groep, deze dossiergroep (taakgroep) wordt begeleid door een landenspecialist.

De Bennekomse groep heeft in het verleden bijzondere contacten gekregen met de gevangenen die zijn vrijgekomen. Zo zijn Dr. Del Poso uit Cuba en Abed uit de Palestijnse gebieden overgekomen na hun vrijlating om te vertellen over hun gevangenschap, hun vrijlating en de rol van Amnesty daarin.

In 2015 en 2016 werd geschreven voor de studentenleidster Phyoe Phyoe Aung uit Myanmar. Zij werd in maart 2016 vrijgelaten. In een eerste reactie heeft Phyoe Phyoe Aung aan Amnesty verteld: “Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de steun voor mij en voor de studentenbeweging. Het inspireert me enorm dat we zoveel brieven hebben ontvangen. Ik ben me bewust geworden dat de wereld ons ziet en ons aanmoedigt – we zijn niet alleen.”

Collecte

Jaarlijks houdt Amnesty International een landelijke collecte in maart. De Bennekomse coördinator organiseert dat er in vrijwel alle straten van Bennekom wordt gecollecteerd. Circa 50 vrijwilligers gaan op pad. De afgelopen jaren werd daarmee tussen €4200,- en €4500,- opgehaald.

Dit bedrag wordt overgemaakt aan het secretariaat in Amsterdam, zodat Amnesty actie kan voeren en onderzoek kan doen. Een deel van het bedrag mag de werkgroep Bennekom zelf besteden aan bijvoorbeeld actiemateriaal en de organisatie van acties.

Brieven van de maand

Iedere maand worden er een aantal acties van Amnesty International uitgekozen en hiervoor worden er onder heel veel mensen voorbeeldbrieven verspreid, dit gebeurt via mail en via de brievenbus. Er zijn meerdere vrijwilligers die de brieven maken en rondbrengen. Ook zitten hierbij soms bedankjes voor het sturen van de brieven. Deze brieven worden door de ontvangers verstuurd, naar waar deze brieven dan ook voor zijn.

Het is ook mogelijk om een zogenaamd briefabonnement te nemen. Dan ontvangt u circa tien maal per jaar een set van drie voorgedrukte brieven in uw brievenbus. De brieven kunt u zelf ondertekenen en versturen. Omdat de brieven worden opgesteld, gedrukt en verspreid worden door werkgroep, zijn de kosten laag. Een briefabonnement in Bennekom kost €7,50/ jaar. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met: info@amnestybennekom.nl.