Welkom op de website van groep Bennekom van Amnesty

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden,zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

Amnesty International is een internationale organisatie die zich al decennia lang inzet voor mensenrechten wereldwijd. Dit doen we door middel van verschillende acties zoals: brieven schrijven naar autoriteiten, een advocaat inschakelen als iemand ten onrechte in de gevangenis zit, bewustwording kweken bij de mensen.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en maakt geen gebruik van contributies/subsidies door overheden. Zo blijft het een organisatie die in alle landen (ook in Nederland) onafhankelijk onderzoek kan blijven doen. De inkomsten worden verkregen door onder anderen donateurs en opbrengsten uit collectes. Met deze inkomsten kan Amnesty grondig onderzoek doen naar een bepaalde misstand zodat we zeker weten dat de casus ook echt klopt. Deze grondige aanpak resulteert nog steeds geregeld in een positieve uitkomst.

De werkgroep Amnesty Bennekom zet zich een aantal keer per jaar in voor mensenrechten wereldwijd. Dit door middel van handtekeningenacties om een overheid aandacht te vragen voor een bepaalde misstand, briefschrijfacties en een jaarlijkse lezing over een onderwerp gerelateerd aan mensenrechten. De groep bestaat sinds 1 april 1976. Hiermee zijn wij een van de oudere Amnesty werkgroepen van Nederland. We geven plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik op bovenstaande knoppen voor meer informatie over onze groep.