Welkom op de website van groep Bennekom van Amnesty

De groep bestaat sinds 1 april 1976. Hiermee zijn wij een van de oudere Amnesty werkgroepen van Nederland. We geven plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik op bovenstaande knoppen voor meer informatie over onze groep.

In veel landen gebeuren zaken die ‘niet kloppen’: mensen worden vastgehouden, bedreigd, vervolgd en zelfs gemarteld vanwege hun politieke mening. Het jaarverslag van Amnesty International geeft tal van voorbeelden. Steeds weer blijkt het onvoorstelbare onrecht dat mensen elkaar aandoen. Leden van Amnesty International komen daartegen in actie. Zij vechten voor een aantal basisrechten van ieder mens, onafhankelijk van zijn of haar ras, geloof of politieke overtuiging. De Universele Verklaring van de Mens staat hierbij centraal.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  • Afschaffen van de doodstraf;
  • Uitbannen van marteling;
  • Stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen;
  • Vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • Tegengaan van discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie of van een ongeoorloofd onderscheid op grond van welke aard ook.